Konstytucje na świecie

Konstytucja (od łac. constituere – urządzanie, ustanawianie, uporządkowywanie, nadawanie określonej formy) – ustawa zasadnicza, akt prawny zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii źródeł prawa, co wyraża się w jego nadrzędności w stosunku do innych ustaw oraz wszelkich pozostałych rodzajów aktów prawnych. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, strukturę oraz kompetencje centralnych i lokalnych organów państwa, a także zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Konstytucje świata w Bibliotece Sejmowej

Konstytucje państwowe z założenia obejmują wiele dziedzin życia. Znajdziemy w nich zatem z jednej strony kwestie dotyczące spraw ustrojowych państwa, z drugiej strony tematy dotykające bezpośrednio obywateli danego kraju. Konstytucje uwzględniają także specyficzne uwarunkowania konkretnych społeczności, dla których zostały ona ustanowione. Różnice w uregulowaniach, które funkcjonują w poszczególnych państwach, pozwalają dostrzec bogactwo tradycji społecznych, kulturowych oraz funkcjonujących rozwiązań gospodarczych i organizacyjnych w różnych miejscach na świecie.

 

W niniejszej zakładce znajdą Państwo przegląd wybranych dziedzin życia społecznego w różnych krajach, które uregulowane są w konstytucjach i aktach prawnych najwyższego rzędu.